Ám thị là gì

your faceÁm thị là một quá trình tâm lý trong đó người này định hướng những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của người khác.  Ám thị phản ánh các hành động gợi ý, đề nghị, nhằm đưa ra 1 suy nghĩ, hay 1 cảm xúc, xong không biểu lộ nó “ra ngoài”.

Nguồn: http://fr.wikipedia.org/wiki/Suggestion

Advertisements