Kỹ năng sống giúp trẻ như thế nào

–    Học kỹ năng sống không giúp thay đổi tình huống, sự kiện, mà giúp trẻ đối diện tốt hơn với tình huống, sự kiện và làm giàu có thế giới của trẻ.

–    Học kỹ năng sống giúp trẻ nhận ra:

  • Trẻ đang làm gì
  • Trẻ làm mọi việc như thế nào
  • Làm thế nào trẻ có được thông tin
  • Trẻ suy nghĩ, cảm nhận và cư xử như thế nào

–    Hiểu biết nhiều hơn về bản thân và người khác, phát huy tiềm năng của mình và có thể có những lựa chọn tốt hơn

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.