Tại sao kỹ năng sống lại quan trọng

Kỹ năng sống giúp trẻ trang bị nhiều kiểm soát hơn giúp trẻ cải thiện cuộc sống của trẻ. Chương trình kỹ năng sống tác động đến hành vi của trẻ và các lựa chọn của trẻ. Trong quá trình giảng dậy kỹ năng sống, chúng ta cũng giúp trang bị thêm 3 lĩnh vực khác cho trẻ, và 4 lĩnh vực này giống như 4 bánh xe giúp chiếc xe mỗi cá nhân vận hành tốt hướng về phía trước

–    Thông tin: về thế nào là lòng tốt, thế nào là đúng thời thời điểm, đúng cách

–    Kỹ năng sống: giúp hướng đến cuộc sống khoẻ mạnh và an toàn, trẻ được tiếp cận các bài học theo những cách thức vui vẻ và đầy hứng thú;

–    Động lực: nếu trẻ đã có thông tin, đã có kinh nghiệm về kỹ năng, thì cuộc sống sẽ diễn ra theo hướng đó. Động lực có thể đến từ bên hoặc hoặc bên trong đứa trẻ. Môi trường gia đình tốt và các giá trị về quan hệ thứ bậc cũng là những động lực.

–    Môi trường: các yếu tố tác động như gia đình, nhà trường, cộng đồng, xã hội, văn hoá, tôn giáo, quy định và luật pháp

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.