NHÂN PHẨM LÀ ĐIỀU CƠ BẢN CỦA SỰ LÀNH BỆNH

Ngày 10/10/2015 là ngày sức khỏe tâm thần thế giới, năm nay có chủ đề là “nhân phẩm trong sức khỏe tâm thần”. Mục đích của ngày này là khiến cho mọi người trên khắp thế giới trở nên nhận biết về những điều có thể làm để giúp đỡ những người có khó khăn trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, giúp họ có thể sống với nhân phẩm của họ. Theo tổ chức y tế thế giới, những yếu tố sau đây là cần thiết trong việc tôn trọng nhân phẩm của người có khó khăn về sức khỏe tâm thần:

  1. Luật và các chính sách hướng tới quyền của con người
  2. Đào tạo đội ngũ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp
  3. Tôn trọng sự tự nguyện tham gia điều trị, quá trình đưa ra quyết định tạo điều kiện thuận lợi hơn.
  4. Chiến dịch phổ biến thông tin tới tất cả mọi người.

Bệnh lý về tâm thần có thể gây tàn phế. Trong một chương trình đào tạo liên quan đến sức khỏe tâm thần, tác giả bài viết người Canada chia sẻ rằng, họ phải học cách nhận biết các dấu hiệu, triệu chứng của một bệnh lý sức khỏe tâm thần nào đó. Sau đó, trong môi trường lao động, họ phải đề cập về vấn đề đó với một nhân viên mà họ nhận thấy biểu hiện về hành vi của nhân viên đó có liên quan tới các dấu hiệu, triệu chứng đó. Họ phải hướng nhân viên đó tới sự giúp đỡ mà nhân viên đó cần hay tìm ra cách thức thích nghi để nhân viên đó vẫn duy trì hiệu suất công việc, tất cả nhằm để tạo điều kiện cho nhân viên ấy hồi phục, giảm thiểu những rủi ro bị tái phát bệnh (vì người ta đều biết rõ rằng, công việc là rất quan trọng trong việc giúp một người cảm nhận giá trị của mình). Trong khóa học đó, tác giả đóng các vai và thảo luận các vấn đề có liên quan về sức khỏe tâm thần ở góc độ nhân viên và người sử dụng lao động, tác giả nhận ra rằng:

  • Cần phải nhìn nhận con người một cách tổng thể, không phải chỉ thông qua bệnh lý.
  •  Cần giúp đỡ nhân viên hiểu biết tốt hơn về sức khỏe tâm thần trong môi trường lao động bằng cách nâng cao nhận thức.
  • Nếu bạn là người quản lý, hãy cẩn trọng với những phán xét. Hãy đừng chú trọng đến những định kiến, hãy lắng nghe và hãy cố hiểu. Đừng chỉ đưa ra các chẩn đoán.
  • Hãy để nhân viên tham gia vào các cuộc thảo luận có liên quan đến công việc của họ. Nhớ rằng những gì họ cần là những thứ có thể giúp họ.
  • Hãy luôn tự nói với mình rằng: tôi có thể giúp nhân viên của mình có khó khăn về sức khỏe tâm thần có thể tiếp tục công việc bằng cách nào? Người sử dụng lao động có thể đề xuất giúp đỡ? Tạo điều kiện cho họ như thế nào trong quá trình họ nghỉ? Làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho họ quay trở lại công việc phù hợp với họ???

Ở vị trí của người sử dụng lao động, của nhà quản lý, khi xác định có trách nhiệm về khó khăn sức khỏe tâm thần ở môi trường làm việc, hãy luôn dựa trên quan điểm về nhân phẩm trong các thảo luận về các chính sách và các thủ tục, quy định với người lao động.

Mỗi người có khó khăn về sức khỏe tâm thần đều có con đường lành bệnh rất khác nhau. Người ta đã chứng kiến những nỗ lực phi thường, những cuộc chiến đấu không thể tin nổi để sống sót, và tầm quan trọng của những giúp đỡ của người khác. Một yếu tố rõ ràng rằng: nhân phẩm là điều cơ bản của sự lành bệnh.

 

Ngô Thị Thu Huyền,

tham khảo: https://www.ceridian.ca/blogue/2015/10/la-dignite-dans-la-sante-mentale-journee-mondiale-de-la-sante-mentale/

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Sức khỏe tâm thần trong cuộc sống, Tôi và mối quan hệ với bên ngoài (công việc, xã hội). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.