Khơi thông các trải nghiệm đau thương từ gia đình gốc

Nguyên tác: Lisa Kift – family-marriage-counseling.com

BS NGUYỄN MINH TIẾN trích dịch

201117_f520Cách làm việc dựa trên gia đình gốc (family-of-origin work) là cách giúp một người khám phá lại những trải nghiệm mà mình có được với cha mẹ hoặc với những người chăm sóc, người thân của mình khi còn nhỏ, để bộc lộ những niềm tin của bản thân, trong đó có cả những niềm tin không thích đáng đang có ảnh hưởng tiêu cực trên chức năng sống của bản thân khi đã trưởng thành.

Những niềm tin không thích đáng theo kiểu “Tôi không được yêu thương”, “Chẳng ai xung quanh tôi đáng tin cả”, “Tôi cần phải trở nên một người hoàn hảo”… thường khiến che khuất tầm nhìn của đương sự về cuộc đời mình và gây nên những khó khăn trong đời sống.

Niềm tin 1 “Không ai yêu thương tôi cả” liên quan đến tình trạng trầm cảm, lo âu, các mối quan hệ lạm dụng (abusive relationship).

Niềm tin 2 “Chẳng ai đáng tin cả” liên quan đến tình trạng lo âu, trầm cảm và khó khăn trong quan hệ xã hội.

Niềm tin 3 “Tôi phải trở nên hoàn hảo” liên quan đến tình trạng lo âu, stress, đấu tranh để cân bằng lại đời sống, đặt kỳ vọng cao cho bản thân và người khác.

Con người có thể thay đổi nhận thức của mình và các niềm tin có thể được “học tập lại” để có được cách nhìn mới về bản thân mình, người khác và thế giới xung quanh. NTL cũng có thể giúp thân chủ khơi thông (work through) những “vết thương cũ”, xử lý những câu chuyện của họ và giúp thay đổi những ảnh hưởng tiêu cực mà chúng gây ra trên cuộc đời của họ.

Các bước thực hiện:

 1. Nói về trải nghiệm đó một cách chân thành (không có phản ứng tự vệ)
 2. Nói về những ảnh hưởng của những trải nghiệm đó lên bản thân mình
 3. Quay trở lại “tiếp xúc” với những cảm xúc mà bản thân mình đã có vào lúc đó, những cảm xúc mà bản thân có lẽ đã muốn xua đi.
 4. Học cách thấu cảm với chính mình
 5. Nhận diện những niềm tin cốt lõi “có vấn đề” và những tác động kích hoạt của chúng trên đời sống.
 6. Thách thức những niềm tin này khi chúng xuất hiện trong quá trình tư duy tự động hằng ngày.
 7. Kiên nhẫn và kiên định thực hiện những thay đổi.

Tiến trình làm việc này cần thực hiện nhẹ nhàng, từng bước giống như “bóc từng lớp vỏ của một củ hành” (ẩn dụ về việc làm giảm cơ chế tự vệ).

Lợi ích:

 • Xử lý các ảnh hưởng về mặt cảm xúc của những vết thương lòng trong quá khứ và vượt qua chúng
 • Chuyển sự đầu tư về nhận thức từ chỗ xoay quanh những trải nghiệm đau buồn sang những trải nghiệm thực tế hơn.
 • Thách thức và tái định hình những niềm tin cốt lõi.
 • Xây dựng lại những cách nhìn mới, tích cực hơn về bản thân, người khác và thế giới xung quanh.

Nguồn: http://trangnonclb.blogspot.com/2013/04/khoi-thong-cac-trai-nghiem-au-thuong-tu.html

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Các rối loạn khác, Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Sức khỏe tâm thần trong cuộc sống. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.