Citation

Trong mỗi chúng ta đều tồn tại một người khác mà chúng ta không biết đến. Họ nói với chúng ta thông qua giấc mơ và khiến cho chúng ta biết rằng họ nhìn chúng ta rất khác so với điều mà mà ta tưởng chúng ta là”

Carl Gustav Jung
Art : Anne Delplace108119723

Nguồn: http://www.shanahavinash.org/archives/2015/12/18/33088616.html

Ý thức được thổi phồng lên bởi sự kiêu ngạo thì luôn luôn là ích kỷ trung tâm và chỉ nhạy cảm với chính nó. Nó không có khả năng học hỏi từ quá khứ, từ việc hiểu biết các sự kiện thực tại và rút ra từ đó các bài học cho tương lai. Nó bị thôi miên bởi chính nó, và khó có khả năng thảo luận với chính mình. Thế nào rồi nó cũng đến chỗ kiệt quệ”

 

Carl Gustav Jung

109177627

Nguồn: http://www.shanahavinash.org/archives/2016/02/18/33392532.html

Khi tâm trí không vận hành như nó cần phải như vậy, cơ thể sẽ chịu đựng điều đó nặng nề, và ngược lại, sự chịu đựng thể chất có thể dẫn tới sự chịu đựng tinh thần, bởi vì tâm hồn và thể xác là không tách rời, chúng là một và có cùng đời sống.

 

C.G. Jung , L’Âme et la Vie.
  Art: : Agnes Cecile

 

108438606

Nguồn: http://www.shanahavinash.org/archives/2016/01/07/33178006.html

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.