Sự thật về nỗi sợ / lo hãi

Bạn không sợ bóng tối, mà bạn sợ những thứ mà bóng tối ẩn giấu.

Bạn không sợ độ cao, mà bạn sợ mình rơi xuống từ độ cao ấy.

Bạn không sợ những người xung quanh bạn, mà bạn sợ cảm giác bị khước từ.

Bạn không sợ yêu thương, mà bạn sợ không được yêu thương trở lại.

Bạn không sợ buông thả mình, mà bạn sợ việc nhìn thấy sự thực như nó là.

Bạn không sợ thử thách mình lần nữa, mà bạn sợ một lần nữa bị tổn thương.

 

Untitled1

Advertisements
This entry was posted in Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình. Bookmark the permalink.