Một vài suy nghĩ về làm từ thiện

Ngày trước, bà ngoại mình hay nói “làm phúc tay phải, tay trái không biết”. Nếu được như thế, việc làm từ thiện nó tự chảy tràn ra từ con người đầy tình yêu thương, người ta trở thành phương tiện của tình yêu – cho đi.

Ở góc độ người nhận, họ nhận sự giúp đỡ vì họ cần VÀ vì cảm động lòng tốt của người khác, bên cạnh đó, hãy lưu tâm tới khả năng họ cũng có (những) mặc cảm của họ khiến việc nhận cũng có thể trở thành nỗi chịu đựng. Vì vậy, người cho cũng rất cần nhạy cảm và tôn trọng họ, và do đó sự khoa trương hành động thiện nguyện đều dễ gây tổn thương cho người nhận.

Ở góc độ người cho, nếu không phải là sự tràn đầy yêu thương mà hành động từ thiện trở thành thật tự nhiên, thì người làm từ thiện thường có những động cơ, mà chỉ chính họ tự biết (mà không dễ “khai báo” khi bị con người đầy quyền lực mc tạ bích loan truy vấn), hoặc là từ một mặc cảm tội lỗi nào đó, hoặc muốn xoa dịu những đau khổ mà chính họ chịu đựng – đồng cảm.

Cũng như trong câu chuyện dưới đây, thường người ta làm từ thiện, không xuất phát từ tình yêu, mà xuất phát từ động cơ, nhu cầu của chính bản thân người ấy. Những nhu cầu, động cơ ấy thường được ngụy biện hợp lý hóa, được tô vẽ cho nó đẹp, hoặc được ẩn giấu kỹ càng khỏi nhận thức, tại sao lại thế thì chỉ có … trời biết 😉 Và tôi thấy tầm thường làm sao, việc làm từ thiện một cách hình thức, theo phong trào, hay để đánh bóng tên tuổi, hoặc lợi dụng từ thiện để “rửa tội” của mình…

“Một hiền nhân lớn tới Trung Quốc, tên ông ấy là Bồ đề đạt ma. Lương Vũ Đế của Trung Quốc đi ra đón ông ta ở biên ải. Hoàng đế đã chờ đợi trong nhiều năm vì Bồ đề đạt ma đã tới và tới từ Ấn Độ.

Gặp Bồ đề đạt ma, nhà vua hỏi đầu tiên:
– Ta đã làm nhiều đền chùa cho Phật – cả nghìn cái – ta đã nuôi hàng nghìn sư Phật giáo, ta đã làm nhiều tu viện cho các sư Phật giáo và các ni Phật giáo, ta đã làm nhiều công trình đức hạnh. Ta sẽ được gì trong thế giới kia?’
Bồ đề đạt ma trả lời:
– CHẲNG ĐƯỢC GÌ CẢ! Chẳng cái gì dù là bất kì cái gì! Nếu ông có thể thoát khỏi địa ngục điều đó sẽ là đủ.
Bồ đề đạt ma nói:
– Chính ý tưởng về làm cái gì đó để được là phi tôn giáo, là trần tục. Ông đã không làm nó bởi vì ông yêu, ông đã làm nó bởi vì ông tham. Tham sẽ đem ông xuống địa ngục. Nghe đây, Lương Vũ đế, những tu viện này và hàng nghìn sư mà đã tụ tập ở đây sẽ không giúp gì cho ông cả. Ta biết rằng họ nói đi nói lại với ông, “Tâu Đại vương, đức hạnh của ngài là lớn. Thượng đế sẽ sẵn sàng đón nhận ngài trên cõi trời ” – nhưng ta bảo ông, ông sẽ xuống địa ngục bởi vì tham là cánh cửa tới địa ngục và ông tham và ông tham vọng.”

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/post.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D42%23cb%3Df327e3c4fafcc3%26domain%3Dtamlydoisong.wordpress.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ftamlydoisong.wordpress.com%252Ff278fc4441ab08%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fngohuyenpsy%2Fposts%2F10208727497172237&locale=en_US&sdk=joey

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.