Rối loạn này thường bắt đầu ở những người trẻ tuổi và trưởng thành.Các triệu chứng khởi đầu có liên … Thêm