Đau ảo giác

Vấn đề: Người phụ nữ 56 tuổi. Đau nhiều và dai dẳng ở một bên vùng đầu: mặt, đầu, mắt … Thêm