Category Archives: Tâm lý học nhân cách

Học Thuyết của Albert Ellis

Giới thiệu REBT là viết tắt của (Rational Emotive Behavioral Therapy) có nghĩa: Liệu Pháp Hành Vi Cảm Xúc Chuẩn bắt đầu bằng ba chữ ABC. Trong đó: – A là viết tắt của (activating experiences): có nghĩa những kinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Nghiên cứu nhân cách, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình

Những kiểu suy nghĩ sai lệch theo Albert Ellis

Những kiểu suy nghĩ sai lệch này bao gồm: Né tránh hoặc bỏ hẳn những khía cạnh nhân tố tích cực trong đời sống. Nghiêm trọng hóa những điều tiêu cực. Suy diễn thổi phồng và kết luận một cách … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Nghiên cứu nhân cách, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình

Các giai đoạn phát triển tâm lý xã hội của E. Erikson

Bài viết trước:  Các giai đoạn phát triển tâm lý xã hội theo Erikson Sự phát triển nhân cách, theo Erikson, được quy định bởi những gì mà xã hội đòi hỏi ở con người. Đứa trẻ lớn lên, cần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cách tiếp cận nhân cách

Tính mặc cảm về sự thua kém: Nguồn gốc động lực của con người

Alfred Adler (1870 – 1937) tin rằng tính mặc cảm về sự thua kém luôn hiện diện như sức mạnh là động cơ thúc đẩy trong hành vi của con người. Adler viết “ là một con người có nghĩa là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cách tiếp cận nhân cách

Sự phát triển của nhân cách theo Carl Jung

Theo Carl Jung (1875-1961) Nhân cách được xác định bởi cái mà ta hy vọng cũng như bởi cái chúng ta đã và đang có. Ông phê phán Freud vì chỉ quan tâm đến yếu tố thuộc về quá khứ như … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cách tiếp cận nhân cách

Nhu cầu thời thơ ấu về sự an toàn

Horney đồng ý với Freud trên nguyên tắc về tầm quan trọng của những năm đầu của thời thơ ấu trong việc hình thành nhân cách. Tuy nhiên họ khác nhau ở nhiều điểm cụ thể liên quan đến nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cách tiếp cận nhân cách

Những cái “tôi” tạo nên nhân cách cá nhân – bình luận

Tôi thấy rằng nhân cách của mỗi cá nhân có sự chi phối đồng thời của cả 3 cái tôi, nhưng về mặt nhận thức thì dường như chỉ có cái “tôi thuần lý” là mạnh mẽ, chính bởi vậy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ý thức và vô thức, Cách tiếp cận nhân cách