Category Archives: Cách tiếp cận nhân cách

Các giai đoạn phát triển tâm lý xã hội của E. Erikson

Bài viết trước:  Các giai đoạn phát triển tâm lý xã hội theo Erikson Sự phát triển nhân cách, theo Erikson, được quy định bởi những gì mà xã hội đòi hỏi ở con người. Đứa trẻ lớn lên, cần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cách tiếp cận nhân cách

Tính mặc cảm về sự thua kém: Nguồn gốc động lực của con người

Alfred Adler (1870 – 1937) tin rằng tính mặc cảm về sự thua kém luôn hiện diện như sức mạnh là động cơ thúc đẩy trong hành vi của con người. Adler viết “ là một con người có nghĩa là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cách tiếp cận nhân cách

Sự phát triển của nhân cách theo Carl Jung

Theo Carl Jung (1875-1961) Nhân cách được xác định bởi cái mà ta hy vọng cũng như bởi cái chúng ta đã và đang có. Ông phê phán Freud vì chỉ quan tâm đến yếu tố thuộc về quá khứ như … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cách tiếp cận nhân cách

Nhu cầu thời thơ ấu về sự an toàn

Horney đồng ý với Freud trên nguyên tắc về tầm quan trọng của những năm đầu của thời thơ ấu trong việc hình thành nhân cách. Tuy nhiên họ khác nhau ở nhiều điểm cụ thể liên quan đến nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cách tiếp cận nhân cách

Những cái “tôi” tạo nên nhân cách cá nhân – bình luận

Tôi thấy rằng nhân cách của mỗi cá nhân có sự chi phối đồng thời của cả 3 cái tôi, nhưng về mặt nhận thức thì dường như chỉ có cái “tôi thuần lý” là mạnh mẽ, chính bởi vậy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ý thức và vô thức, Cách tiếp cận nhân cách

Những cái “tôi” nào tạo nên bạn?

Cái “tôi thuần lý” Cái tôi thuần lý chính là bộ não hợp lý và logic. Bạn có thể quan niệm cái tôi này như một chiếc máy tính tân tiến nhất, nhưng ít khôn khéo. Thế giới của cái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ý thức và vô thức, Cách tiếp cận nhân cách, Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí

Liệu pháp con người trung tâm của Carl Rogers

Trong kĩ thuật về liệu pháp con người trung tâm[1], Carl Rogers thăm dò tình cảm và thái độ của thân chủ đối với bản thân và những người khác. Ông đã lắng nghe mà không hề có định kiến, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cách tiếp cận nhân cách, Tâm lý học lâm sàng