Category Archives: Nghiên cứu nhân cách

Học Thuyết của Albert Ellis

Giới thiệu REBT là viết tắt của (Rational Emotive Behavioral Therapy) có nghĩa: Liệu Pháp Hành Vi Cảm Xúc Chuẩn bắt đầu bằng ba chữ ABC. Trong đó: – A là viết tắt của (activating experiences): có nghĩa những kinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Nghiên cứu nhân cách, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình

Những kiểu suy nghĩ sai lệch theo Albert Ellis

Những kiểu suy nghĩ sai lệch này bao gồm: Né tránh hoặc bỏ hẳn những khía cạnh nhân tố tích cực trong đời sống. Nghiêm trọng hóa những điều tiêu cực. Suy diễn thổi phồng và kết luận một cách … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Nghiên cứu nhân cách, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình

Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách

Nhân cách là gì? Nhân cách là tổ hợp những đặc điểm thuộc tính tâm lý của cá nhân biểu hiện bản sắc và giá trị xã hội của con người. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nghiên cứu nhân cách

Các câu hỏi cơ bản về bản chất con người

1. Tự do ý chí hay thuyết tiền định? Một câu hỏi cốt lõi về bản chất con người liên quan đến sự tranh cái lâu đời giữa tự do ý chí và thuyết định mệnh. Những nhà lý luận … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nghiên cứu nhân cách

Mỗi người đều có một nhân cách

Mỗi người đều có một nhân cách và nhân cách ấy sẽ giúp xác định giới hạn thành công, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống của bạn. Chúng ta đang bàn về nhân cách và không có gì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nghiên cứu nhân cách

Khí chất

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhu cầu

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?