CẢM XÚC GIẬN DỮ

Con người đối mặt với cảm xúc giận dữ như thế nào? Nuốt chửng nó, ức chế nó, ngụy biện … Thêm

Biểu lộ cơn giận

Cơn giận dữ đôi khi xô đẩy chúng ta tới những phản ứng thái quá, thậm chí là bạo lực. … Thêm