CẢM XÚC GIẬN DỮ

Con người đối mặt với cảm xúc giận dữ như thế nào? Nuốt chửng nó, ức chế nó, ngụy biện … Thêm