Tôi luôn luôn cáu giận

Câu hỏi: Tôi cảm thấy mình thường trực ở trong cảm giác cáu giận. Tôi có cảm tưởng không bao…

Biểu lộ cơn giận

Cơn giận dữ đôi khi xô đẩy chúng ta tới những phản ứng thái quá, thậm chí là bạo lực.…

Bệnh tâm thần là gì?

Bệnh tâm thần là gì? Cứ trong 5 người dân Úc-đại-lợi thì sẽ có một người bị một căn bệnh…

Liệu pháp phân tâm

Phân tâm học là gì? Phân tâm học có mục đích là đưa lên bình diện nhận thức các xung…

Tâm lý học Adler

Mục tiêu của liệu pháp ngôn lời, được sáng tạo bởi một học trò “li khai” của Freud: vượt lên…